Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia wykazy zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Zainteresowane jednostki proszone są o zgłaszanie swojego zapotrzebowania na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe, 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 w terminie do 30 listopada 2011 r., na zasadach określonych w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego udziela p. Katarzyna Gójska pod nr tel. 22 60-148-23.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego - Marcin Mianowany
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry