Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Śródokresowej weryfikacji „Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. Śródokresowa weryfikacja „Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013” wraz z projektem aktualizacji Programu.

Proponowane zmiany Programu będą polegały na korekcie harmonogramów i wysokości zaangażowanych środków finansowych, a także na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego – Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli celnej i sanitarnej na stacji granicznej w Medyce w kolejowym przejściu granicznym Przemyśl Mościska. Wprowadzone korekty finansowe mają służyć urealnieniu harmonogramu wydatkowania środków na podstawie analizy efektów dotychczas realizowanych działań. Natomiast wprowadzenie nowego zadania do Programu jest związane z modernizacją kolejowego przejścia granicznego Przemyśl – Mościska, której oddziaływanie na środowisko zostało przeanalizowane w sporządzonej w 2009 r. prognozie oddziaływania na środowisko, a w szczególności jej Załączniku 1.6. Zmiany wprowadzane do Programu wynikają z jego sukcesywnej realizacji, a zaproponowana aktualizacja nie wykracza zatem poza wcześniej określone kierunki interwencji.
 

Metryczka

Data publikacji 18.08.2011
Data modyfikacji 18.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamenu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - Grzegorz Polak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry