Konsultacje społeczne śródokresowej weryfikacji programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 -2013

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w trakcie prac nad śródokresową weryfikacją programu wieloletniego pn. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013, stanowiącym program rozwoju, w rozumieniu w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Z analizy dotychczasowej realizacji Programu wynika, że do pełnego wykonania Programu i osiągnięcia zamierzonych celów w drugim okresie jego obowiązywania niezbędne jest dokonanie w ramach śródokresowej weryfikacji szeregu zmian w treści Programu.

Wprowadzenia zmian do programu rozwoju wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy również Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013.

Zapraszamy zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii do projektu Śródokresowej weryfikacji „Programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010 – 2013” wraz z projektem aktualizacji Programu.

Opinie prosimy przesyłać na następujący adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiGrzegorz 

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 03.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Polak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry