Zarządzenie Nr 34 Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2010r zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Sopocie.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry