Dofinansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego – wnioski złożone do 31 maja 2010

Wnioski złożone do 31 maja 2010 r. nie spełniły wymagań określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz.U. Nr 53 poz.388 z późn. zm.) , w związku z czym zostały odrzucone przez Zespół do Spraw Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2010 r. Tym samym żaden ze złożonych do 31 maja 2010 r. projektów o dofinansowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego nie kwalifikuje się do umieszczenia na liście rankingowej.

Metryczka

Data publikacji 27.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Buraczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry