Zarządzenie nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry