Dofinansowania na realizacje przedsięwzięć Informatyzacyjnych przyznane.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Decyzją numer 0420/1/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. przyznał dofinansowanie na realizację przedsięwzięć informatyzacyjnych. Decyzja ta powstała w oparciu o zbiorczą listę rankingową projektów informatycznych złożonych w terminie do 31 marca 2009 r. i 30 listopada 2009 r.

Metryczka

Data publikacji 26.02.2010
Data modyfikacji 26.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Mikołajczak-Kuś
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry