Ocena pracy urzędników samorządowych - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena pracy urzędników samorządowych

21 stycznia 2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych”.

Konferencja została zorganizowana przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z firmą ASM Centrum Badań i Analiz Sp. z o.o. w ramach Działania 5.2 PO KL.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu wskazują na konsekwentną poprawę działań administracji samorządowej, szczególnie widoczną na szczeblu wojewódzkim.

Główną intencją konferencji było przede wszystkim przybliżenie informacji nt. wniosków jakie sformułowano w wyniku szeroko zakrojonych, reprezentatywnych badań, które posłużą podjęciu działań na rzecz wzrostu jakości pracy administracji samorządowej.

Metryczka

Data publikacji 25.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry