Wyniki egzaminu poprawkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji dla kontrolerów teleinformatycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2009 r. Komisja Egzaminacyjna zatwierdziła wyniki oraz protokół z przebiegu egzaminu poprawkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji dla kontrolerów teleinformatycznych, który odbył się 22 kwietnia 2009 r.

Wyniki egzaminu wg nr PESEL

L.p. Numer PESEL Wynik w %
1 62102200553 75,83%
2 63021205913 33,33%
3 74030210131 28,33%
4 60061003569 83,33%
5 76052003056 71,43%
6 77041113732 69,17%

UWAGA
Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów [§ 16 pkt 3 regulaminu przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego, dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (Dz. U. nr 200, poz. 1656)].

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 30.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Mikołajczak-Kuś
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry