Konsultacje społeczne projektu programu rozwoju polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2009-2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w trakcie prac nad projektem programu wieloletniego pn.Program rozwoju polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2009 – 2013, stanowiącym program rozwoju, w rozumieniu w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Zgodnie z krajowym porządkiem prawnym, opracowanie projektu programu rozwoju wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych (zgodnie z art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Obowiązek ten dotyczy również Programu rozwoju polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2009 - 2013.

Zapraszamy zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii do projektu Programu.

Opinie prosimy przesyłać na następujący adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
 

Metryczka

Data publikacji 14.04.2009
Data modyfikacji 23.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Polak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry