Lista rankingowa projektów informatycznych złożonych w terminie do 31 marca 2008 r.

L.p.
 
Nazwa podmiotu wnioskującego
 
Nazwa projektu
Liczba
punktów
Wnioskowana kwota
(w PLN)
 
1
 
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 
 
e.SOS@powiat-chrzanowski.pl - Inteligentna Platforma Pomocowa na terenie Powiatu Chrzanowskiego
 
 
91,0
 
 
1.227.875,00
 
2
Powiat Leszczyński
 
 
Wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim
 
78,0
 
531.051,00
 
Powiat Lubański
 
 
Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego
 
78,0
 
1.871.676,00
 
3
Zakład Opieki Zdrowotnej
Poznań-Jeżyce,
Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu
 
Podniesienie jakości usług medycznych w ZOZ Poznań – Jeżyce poprzez rozbudowę systemu informatycznego oraz wdrożenie    e-usług medycznych
69,4
 
620.980,00
 
4
Powiat Sandomierski
 
 
E-usługi szansą rozwoju powiatu sandomierskiego
 
68,4
 
2.741.540,00
 
5
Urząd Gminy Koneck
 
 
E-usługi przyjazne mieszkańcom : Gmina Koneck
 
68,3
 
810.320,00
 
Gmina Izbica
 
 
E-Urząd – elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Krasnostawskiego
 
68,3
 
3.315.725,00
 
6
Urząd Gminy Zielonki
 
Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wspierającego procesy administracyjne oraz rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Zielonki
                     
65,4
 
836.676,00
 
7
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 
 
Rozbudowa infrastruktury IT oraz wdrożenie rejestracji on-line w SP ZOZ
w Mońkach
 
64,4
 
1.710.371,68
 
8
Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich
 
Budowa krajowego systemu eksperckiego wspomagającego lekarzy w procesie terapii pacjentów oparzonych oraz poddawanych terapii tlenem hiberbarycznym przy zastosowaniu systemów informatycznych nowej generacji
 
62,7
 
2.912.000,00
 
 
9
 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 
 
Budowa społeczeństwa informacyjnego opartego na e-usługach medycznych dla ludności oraz scalenie 6 jednostek medycznych w jeden system informatyczny SZPZLO Warszawa Praga Północ
 
 
62,3
 
 
 
3.197.498,00
 
 
10
Gmina Lubochnia
 
Kompleksowa informatyzacja szansą rozwoju Gmin Powiatu Tomaszowskiego
 
61,5
 
1.475.242,00
 
11
Gmina Kozy
 
Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy
 
60,7
 
461.366,17
 
12
Gmina Łazy
 
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspierającego procesy administracyjne oraz rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Łazy
 
59,6
884.564,66
13
Szpital Powiatowy w Chmielniku
 
Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku
 
59,5
1.147.288,00
14
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
 
Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim
58,4
1.366.756,00
15
Urząd Gminy w Stegnie
 
Budowa społeczeństwa informacyjnego Gminy Stegna
 
58,1
694.352,96
16
Gmina Łabunie
 
Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację Powiatu Zamojskiego
 
57,9
2.930.128,90
17
Gmina Wąsewo
 
Budowa dostępu do elektronicznych usług publicznych w samorządach Powiatu Ostrowskiego
 
56,7
720.641,00
18
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu -
Szpital im. dr W. Oczko w Przasnyszu
 
Cyfrowe laboratorium i e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego SPZZOZ w Przasnyszu
 
56,4
2.183.958,60
19
Urząd Gminy Rajcza
 
„e-Rajcz@” Zintegrowany System Informatyczny System Zarządzania Urzędem Gminy w Rajczy
 
56,3
665.479,50
Gmina Oświęcim
 
Elektroniczny, aktywny system wsparcia komunikacji społecznej w Gminie Oświęcim – platforma Wirtualny Asystent
 
 
56,3
1.068.880,00  
20
Gmina Strzelin
 
Nowoczesna administracja – informatyzacja JST
 
55,3
2.428.138,00  
21
Gmina Bieruń
 
Rozwój elektronicznych usług w Mieście Bieruniu
 
54,5
492.970,00
22
Powiat Bocheński
 
Rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie procesów administracyjno - zarządczych
w Starostwie Powiatowym w Bochni poprzez budowę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Teleinformatycznego
 
52,3
973.292,00
23
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 
Implementacja e-usług medycznych dla ludności, systemów PACS, RIS, WEB oraz budowa portalu interaktywnego wraz
z informatyzacją SPZZOZ w Płońsku
 
52,0
2.219.526,10
24
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 
Wdrożenie innowacyjnych technik informatycznych i teleinformatycznych
w struktury Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
 
51,6
1.985.560,00
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu
 
Rozbudowa oraz wyposażenie szpitalnego systemu informatycznego w funkcje gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji           i wymiany cyfrowych danych medycznych w procesie leczenia pacjentów Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu
 
51,6
2.485.974,02
25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 
Wdrożenie e-usług medycznych dla ludności, systemów PACS, RIS, WEB wraz z budową portalu interaktywnego oraz scalenie SPZOZ w Węgrowie w jeden system zarządzania
 
51,2
1.474.614,00

Metryczka

Data publikacji 12.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry