Komunikat dotyczący Edytora Aktów Prawnych - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący Edytora Aktów Prawnych

Szanowni Państwo

W związku z wydaniem w dniu 23 grudnia 2008 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych  wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jednostek zobligowanych do przekazywania projektów aktów prawnych w postaci elektronicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało i opublikowało edytor aktów prawnych "EDAP".
Zadaniem wspomnianego produktu jest ułatwienie podmiotom wydającym akty prawne realizacji nałożonych na nie obowiązków. Przedmiotowy edytor umożliwia przygo¬towanie aktów prawnych do publikacji w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu, w szczególności:

  • tworzenie i modyfikację projektów aktów normatywnych i aktów prawnych,
  • wygenerowanie projektu w formacie PDF, a także wydrukowanie jego treści,
  • zapisanie dokumentu w formacie języka strukturalnego XML jak również zachowanie całego projektu wraz z załącznikami binarnymi oraz plikiem PDF w nieskompresowanym archiwum ZIP,
  • podpisanie przekazywanego dokumentu.

Edytor ten został w dniu 13 stycznia 2009 r. zaprezentowany przez MSWiA na zorganizowanym w tym celu spotkaniu, którego gośćmi byli przedstawiciele urzędów wojewódzkich. W obecnej chwili program ten jest udostępniony wraz z instrukcją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA ( www.bip.mswia.gov.pl ) w dziale Komunikaty.
Należy jednak zaznaczyć, iż jest to wersja rozwojowa edytora, a co za tym idzie celem MSWiA jest sukcesywne udoskonalanie przedmiotowej aplikacji. W związku z powyższym oczekujemy na konstruktywne uwagi dotyczące zarówno funkcjonalności oraz ergonomii edytora. Prosimy o przesyłanie Państwa uwag oraz pytań związanych z przedmiotową aplikacją na adres e-mail: edap@mswia.gov.pl

Dr Wojciech Wiewiórowski
Dyrektor Departamentu Informatyzacji
MSWiA
 

Metryczka

Data publikacji 22.01.2009
Data modyfikacji 17.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Wiewiórowski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry