Zbędne i zużyte oprogramowanie komputerowe oraz książki i publikacje o tematyce teleinformatycznej

Działając na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA informuje, że posiada zbędne i zużyte oprogramowanie komputerowe oraz książki i publikacje o tematyce teleinformatycznej, przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom (wykaz w/w. składników majątku w załączniku nr 1). Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowizną, kierowany do Dyrektora Generalnego MSWiA, powinien zawierać dokumenty wymienione w §38 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1957). Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: marcin.kowal@mswia.gov.pl lub telefonicznie (22) 60-14-748 kontakt z panem Marcinem Kowalem. Termin składania wniosków upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.11.2008
Data modyfikacji 04.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Napora
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry