Decyzja w sprawie sprostowania oczywistej omyłki - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

Decyzja w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 roku, dotyczącej przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizującej zadania publiczne.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry