Dofinansowania na realizację przedsięwzięć informatyzacyjnych przyznane!

Departament Informatyzacji MSWiA informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - na mocy art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Decyzją numer 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r., przyznał dofinansowanie na realizację przedsięwzięć informatyzacyjnych.

Dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

  1. Urząd Miasta Łodzi – „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitarnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” – kwota 3.141.500,00 zł;
  2. Gmina Tarnobrzeg – „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP” – kwota 1.091.366,11 zł;
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku – „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd” – kwota 1.774.000,00 zł;
  4. Urząd Gminy Ojrzeń – „E-Urząd Gminy Ojrzeń bliżej obywatela” – 48.300,00 zł;
  5. Urząd Gminy w Pokrzywnicy – „Dostosowanie systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego używanych do realizacji zadań publicznych” – kwota 60.000,00 zł;
  6. Starostwo Powiatowe w Starachowicach – „Elektroniczny Obieg Dokumentów” – kwota 120.100,00 zł;
  7. Gmina Gołymin – „Interaktywny Urząd Gminy Gołymin – Ośrodek” – kwota 64.850,00 zł;
  8. Starostwo Powiatowe w Tucholi – „Społeczeństwo Informacyjne Elementem Rozwoju Powiatu (SIERP)” – kwota 280.000,00 zł;
  9. Gmina Tyczyn – „E-Tyczyn system usług publicznych on-line dla mieszkańców gminy oraz informatyzacja urzędu gminy” – kwota 341.600,00 zł;
  10. Starostwo Powiatowe w Turku – „Wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych dla klientów Starostwa Powiatowego w Turku” – kwota 498.500,00 zł.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry