Termin egzaminu dla kandydatów na kontrolerów - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin egzaminu dla kandydatów na kontrolerów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 169 z dnia 11 września 2007 r. (Dz. Urz. MSWiA nr 8 poz. 40) wyznaczył miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji dla kontrolerów systemów informatycznych.

Egzamin odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 09:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ul. Batorego 5.
Treść decyzji jest dostępna na stronach: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/21/15630/

Nr rachunku na który można wnosić opłatę egzaminacyjną za dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji kontrolera systemów teleinformatycznych:
NBP O/O Warszawa 92 1010 1010 0034 9222 3100 0000

Metryczka

Data publikacji 19.10.2007
Data modyfikacji 26.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry