Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął Decyzję nr 0420/1/2007 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych złożonych do dnia 31 grudnia 2006 roku zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry