Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej - Komunikaty - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w następujących dyrekcjach generalnych:

  • Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich (1 stanowisko w Wydziale F.1[PDF]),
  • Biuro AIDCO (1 stanowisko w Wydziale E.5 [PDF]),
  • Rybołówstwo i Sprawy Morskie (2 stanowiska w Wydziałach: D.2 [PDF], E.4 [PDF]),
  • Energia i Transport (1 stanowisko w Wydziale J.1 [PDF]).

Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych określone są w opisach stanowisk.

Zgodnie z "Zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej” kandydatów na ekspertów narodowych zgłaszają ich pracodawcy, a kandydatury te wymagają akceptacji Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Zgłoszenia kandydatów na ww. stanowiska powinny być przesłane do Sekretarza Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w terminie do dnia 3 lipca 2007 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Życiorys w wersji elektronicznej powinien być również przesłany do pana Aleksandra Myczkowskiego na adres: aleksander.myczkowski@ukie.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry