Centralne Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych dnia 12 czerwca 2007 r. zostało uruchomione Centralne Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych pod adresem www.crd.mswia.gov.pl.

Minister właściwy ds. Informatyzacji zamieszcza w Centralnym Repozytorium wzory pism w formie dokumentów elektronicznych, przygotowane przez organy władzy publicznej właściwe w zakresie wydawania aktów normatywnych określających wzory i formularze lub inne czynności w postaci elektronicznej, w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Wzory pism są publikowane na podstawie wniosku złożonego do Ministra właściwego ds. Informatyzacji.

Opublikowane wzorce umożliwiają odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

Struktura opisu wzorów elektronicznych w postaci (schematu XSD):

  • opis wzoru elektronicznego - utworzony w XML i podpisany, definiujący znaczenie i zakres użycia dokumentu elektronicznego;
  • schemat XSD definiujący strukturę dokumentu elektronicznego tworzonego na podstawie wzoru elektronicznego:
    • referencyjny opis wizualizacji dokumentu elektronicznego opisany w jeżyku formatowania XSL.

Metryczka

Data publikacji 20.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry