Kierownictwo MSWiA - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo MSWiA


Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra SWiA zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Ciechowski, ur. 27 czerwca 1985 r.

  • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie przed zatrudnieniem politycznym: Prawo i Sprawiedliwość,
  • źródła dochodów w trzyletnim okresie przed zatrudnieniem politycznym: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, dieta,
  • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie przed zatrudnieniem politycznym: nie była prowadzona.

Metryczka

Data publikacji 19.11.2015
Data modyfikacji 21.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry