Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-066/2019 2019-08-14 7952247964 Traper Militaria Survival Outdoor Anna Brodala Anna Katarzyna BRODALA 37-700 Przemyśl, Brudzewskiego 8 lok. 12 37-700 Przemyśl, Jagiellońska 9; podkarpackie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem;
B-067/2019 2019-10-08 7182147510 SHERP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18-421 Piątnica Poduchowna, Nowy Cydzyn 56 18-421 Piątnica Poduchowna, Nowy Cydzyn 56; podlaskie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT III UST. 3-5 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania;
B-068/2019 2019-09-02 7010565687 RAYTHEON POLSKA Sp. z o.o. 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49 lok. 5 piętro 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49 lok. 5 piętro; mazowieckie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT IX, WT XII oraz WT XIV bez magazynowania; obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII bez magazynowania;
B-069/2019 2019-09-02 5492452838 PIROMAX PRO Sp. z o.o. 32-650 Kęty, ul. Błonie 29 32-650 Kęty, ul. Błonie 29 małopolskie obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.3G , 1.4G oraz 1.4S wg klasyfikacji ADR z magazynowaniem; obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.1G i 1.2G wg klasyfikacji ADR bez magazynowania;
B-070/2019 2019-08-29 8652418681 RAKOCZY STAL 37-450 Stalowa Wola, ul. Mireckiego 5 lok. -- 37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 41 lok. --; podkarpackie wytwarzanie broni (w zakresie części i zespołów) określonej w ust. 1 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.), z magazynowaniem; wytwarzanie amunicji (w zakresie wyłącznie elementów amunicji niezawierających materiałów niebezpiecznych) określonej w ust. 10-28 ww. Załącznika Nr 1 z magazynowaniem; obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia – bez prawa do magazynowania broni określonej w ust. 2 i w ust. 6 oraz amunicji i jej elementów zawierających materiały niebezpieczne; z magazynowaniem; wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach WT II – WT XII (w tym: WT III – WT V w zakresie elementów,
B-071/2019 2019-09-23 8792700377 "ARMYTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 87-100 Toruń, ul. Studzienna 36 87-100 Toruń, ul. Studzienna 36; 87-100 Toruń, ul. Małe Garbary 5 lok. 10 kujawsko-pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w poz.: WT II – WT V (elementy, komponenty i składniki), WT VI – WT XII i WT XIV Załącznika Nr 2 – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT, do ww. rozporządzenia z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I pkt 5, WT II - WT XII oraz WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem;
B-072/2019 2019-10-03 5922060295 FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS 83-200 Starogard Gdański, Gdańska 37 lok. - 83-200 Starogard Gdański, Gdańska 37 lok. -; pomorskie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT IV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem;
B-073/2019 2019-10-29 9592025782 HPE ® POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 25-650 Kielce, ul. Długa 15 25-650 Kielce, ul. Długa 15; świętokrzyskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania; obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1 wg ADR, bez magazynowania;
B-074/2019 2019-10-02 7972067478 FF ARMSTRADE 05-660 Grażyna, -- 98 lok. -- 05-660 Grażyna, -- 98 lok. --; mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia – z prawem do magazynowania broni i amunicji określonej w ust. 2-9, ust. 10 i ust. 14, z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z prawem do magazynowania wyrobów małogabarytowych z magazynowaniem; obrotu materiałami wybuchowymi – z prawem do magazynowania prochu dymnego, prochu bezdymnego oraz spłonek do amunicji do broni palnej określonej w ust. 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1
B-075/2019 2019-10-22 5272769964 TARGET STRZELNICA SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16-400 Suwałki, Sportowa 44 16-400 Suwałki, Sportowa 44 podlaskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.3C i 1.4C (proch bezdymny)- według klasyfikacji ADR z magazynowaniem;
B-077/2019 2019-10-23 9581427270 PARTNER Michał Martyński Michał Martyński 81-603 Gdynia, Franciszka Sokoła 25 lok. 5 81-212 Gdynia, Hutnicza 1; pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 10 z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT XII oraz WT XIV bez prawa magazynowania wyrobów wielkogabarytowych z magazynowaniem;
B-078/2019 2019-10-23 7010908874 LEONARDO POLAND Sp. z o.o. 00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10/14 mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 8, ust. 9 pkt 4,5 oraz ust. 10 - 28 bez magazynowania; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV bez magazynowania; obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1 wg klasyfikacji ADR bez magazynowania;
B-079/2019 2019-10-24 9581667850 NAVY-SAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 81-061 Gdynia, Hutnicza 34 81-061 Gdynia, Hutnicza 34 pomorskie wytwarzanie wyrobów WT IV z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT IV oraz WT XIV ust. 12 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem;
B-080/2019 2019-11-05 5832201786 "TERMIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 80-557 Gdańsk, Narwicka 8 80-557 Gdańsk, Narwicka 8; pomorskie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT III - WT IV, WT XIII ust. 1-2 oraz WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII ust. 3-4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem;

Wybierz Strony

do góry