Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-121/2003 2003-05-19 2014-12-17 7821130003 GRZEGORZ AMBROŻKIEWICZ ARKA PHU, przedsiębiorstwo prowadzone na podstawie umowy s.c. Grzegorz AMBROŻKIEWICZ 60-282 Poznań, Sowińskiego 5 60-509 Poznań, Maksymiliana Jackowskiego 21 (sklep), 60-160 Poznań, Czapury Poznańska 97 (magazyn materiałów pirotechnicznych klasy 1.3 G), wielkopolskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 broń palna: bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa (karabinki, rewolwery, pistolety) - z wyłączeniem pistoletów i karabinów maszynowych, ust. 3 broń pneumatyczna, ust. 5 ręczne miotacze gazu - RMG, ust. 9 pkt 3 pałki stosowane w siłach zbrojnych, w tym pałki wielofunkcyjne (tzw. "tonfa" i pałki teleskopowe), ust. 9 pkt 4 - urządzenia przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej oraz ust. 10 amunicja do w/w broni palnej Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu materiałami wybuchowymi - pirotechnicznymi klasy 1.1., 1.2, 1.3 według kodu klasyfikacyjnego ADR - bez magazynowania, z wyłączeniem klasy 1.3 G,
B-122/2003 2003-05-20 2005-12-16 __________ AGTES" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ANDRZEJ GÓRALSKI Andrzej GÓRALSKI 02-528 Warszawa, ul. Hoża 9 lok. 39 02-575 Warszawa, ul. Mangalia 4, mazowieckie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 9 pkt 3-5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT VIII ust. 1, WT XI ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-123/2003 2003-05-20 5270104539 POLSKI HOLDING OBRONNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01-258 Warszawa, ul. Fort Wola 22 01-258 Warszawa, ul. Fort Wola 22, mazowieckie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania; obrotu materiałami wybuchowymi bez magazynowania;"
B-124/2003 2003-05-21 __________ FIRMA RUSZNIKARSKA "KOSTA" STANISŁAW KOZA Stanisław - Koza 36-016 Chmielnik, Chmielnik 167 36-016 Chmielnik, Chmielnik 167, podkarpackie wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - wytwarzanie broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń - wytwarzanie istotnych części broni palnej: bojowej, myśliwskiej sportowej, gazowej, alarmowej, sygnałowej (strzelby, karabiny, karabinki rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe) oraz broni pneumatycznej - niezbędnych do ich napraw.,
B-125/2003 2003-05-21 2010-03-15 __________ - Małgorzata SULGOSTOWSKA 14-100 Ostróda, ul. Pieniężnego 42 14-100 Ostróda, ul. Pieniężnego 42, warmińsko-mazurskie obrotu materiałami wybuchowymi - pirotechnicznymi klasy 1.1, 1.2, i 1.3 według kodu klasyfikacyjnego ADR,
B-126/2003 2003-05-21 6610200717 SSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki ul. Boczna .11; 27-530 Ożarów, - skład MW Gliniany; 28-366 Wola Tesserowa, - Skład Materiałów Wybuchowych lok. - zakłady górnicze - w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych przy pomocy systemów zabudowanych na podwoziach samobieżnych, z zachowaniem warunków określonych w decyzji Prezesa Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w zakładach gór.-odkrywkow; 32-552 Płaza, ul. Jana III Sobieskiego 43 lok. działka 1543/59; 47-316 Górażdże, (Skład Materiałów Wybuchowych Górażdże Cement S.A.); 25-151 Kielce, ul. Nastole 75; dolnośląskie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi;
B-127/2003 2003-05-21 7730009224 ZAKŁDY SPRZĘTU PRECYZYJNEGO "NIEWIADÓW" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 obiekt produkcyjny nr inw. 101-0012, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 60 - obiekt produkcyjny nr inw. 101-0003, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 63 - obiekt produkcyjny nr inw. 102-1137, łódzkie wytwarzania i obrotu amunicją określoną w ust. 11 - 13, ust. 16, ust. 17 pkt 1 - 5, ust. 20, ust. 22, ust. 25 pkt 1 i 3, ust. 26 pkt 3 i 6 oraz ust. 27 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-128/2003 2003-05-23 6570389529 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABSOLUTUS" Zbigniew Fiut i inni SPÓŁKA JAWNA 25-366 Kielce, ul. Seminaryjska 6 25-366 Kielce, ul. Seminaryjska 6, 27-200 Starachowice, ul. Strzelnicza 29, świętokrzyskie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.); obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - hełmy wojskowe i policyjne, kamizelki odłamkoodporne i kuloodporne;"
B-129/2003 2003-05-21 2012-08-21 __________ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "LIBRA" Bartosz SIENIEK 27-200 Starachowice, ul. Armii Krajowej 23 lok. 90 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 9, świętokrzyskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 3 oraz ust. 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia,
B-130/2003 2003-05-21 2011-06-29 __________ - Jarosław Gawlik 74-400 Dębno, ul. Planty 5 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 41, zachodniopomorskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 oraz ust. 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625) tj. bronią palną: bojową w postaci rewolwerów i pistoletów z wyłączeniem broni maszynowej, myśliwską, sportową, gazową, bronią pneumatyczną - sportową oraz ręcznymi miotaczami gazu,, obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia,
B-131/2003 2003-05-21 2009-11-04 __________ PHU "TAURUS" - SOBKOWIAK Jacek Antoni SOBKOWIAK 63-800 Gostyń-Kunowo, ul. Kwiatowa 27 63-800 Gostyń-Kunowo, ul. Kwiatowa 27, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6, ust. 10 - 11 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-132/2003 2003-05-23 8130068489 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TEMAR" Mariusz, Mieczysław, Teresa Michalak SPÓŁKA JAWNA 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 2 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 2, podkarpackie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 9 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia, obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klasy 1.2 i 1.3 (według klasyfikacji ADR) - bez magazynowania,
B-133/2003 2003-05-23 8430006340 FIRMA HANDLOWA ART.MYŚLIWSKIE - PRZEMYSŁOWE - ZBIGNIEW SOCHA Zbigniew Antoni SOCHA 77-300 Człuchów, Os. Witosa 6 lok. 12 77-300 Człuchów, Os. Wazów 1 lok. 4, pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6, ust. 9 pkt 3 i 4 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-134/2003 2003-05-23 8510013810 FALCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70-207 Szczecin, Plac Batorego 5 lok. 8 70-207 Szczecin, Plac Batorego 5 lok. 8, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 86 lok. 324, zachodniopomorskie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - bez prawa magazynowania; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I ust. 6-8 pkt 2-4 oraz WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - bez prawa magazynowania; obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.1 - 1.6 oraz klasy 3 i 4.1 (według klasyfikacji ADR) - bez prawa magazynowania;"
B-135/2003 2003-05-23 2017-07-10 9532514856 SKLEP MYŚLIWSKI WOJSKI Urszula Maria URBAŃSKA 85-870 Bydgoszcz, ul. Ogrody 27 lok. 32 85-806 Bydgoszcz, ul. Planu 6-letniego 33, kujawsko-pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-136/2003 2003-05-23 __________ EXPO-ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-561 Kielce, ul. Witosa 80 28-366 Wola Tesserowa, skład MW ., świętokrzyskie obrotu materiałami wybuchowymi,
B-137/2003 2003-05-23 9231168460 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WOJCIECH URBAN Wojciech URBAN 64-200 Wolsztyn, ul. Asnyka 9 64-200 Wolsztyn, ul. Asnyka 9, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-138/2003 2003-05-23 2017-08-31 9580157992 SKLEP MYŚLIWSKI "ORĘŻ" Andrzej POLITO 84-230 Rumia, ul. Stoczniowców 1 84-230 Rumia, ul. Stoczniowców 1, pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5, ust. 6 6a, ust. 9 pkt 3 i 4, ust. 10 - 11 oraz ust. 14 pkt 1 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-139/2003 2003-05-26 2016-06-22 __________ PUH - MARTA SIWEK Marta Małgorzata SIWEK 59-101 Polkowice, Sobin 46B 59-101 Polkowice, Sobin 46B, dolnośląskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klasy 1.3G według klasyfikacji ADR,
B-140/2003 2003-05-26 6731758909 FOR HUNTING - DLA MYŚLIWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 78-400 Szczecinek, ul. 28-go Lutego 54A lok. lok. 2 78-400 Szczecinek, ul. 28-go Lutego 54A lok. 2 (obrót bronią i amunicją), zachodniopomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 (z wyłączeniem pistoletów maszynowych, karabinów maszynowych i granatników), ust. 3, ust. 5 (ręczen miotacze gazu), ust. 6, ust. 9 pkt 2-4 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem;
do góry