Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-101/2003 2003-05-10 6181390627 MIROSŁAW KRYSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIZET IMPORT-EXPORT Mirosław KRYSIAK 62-800 Kalisz, Młynarska 53 62-800 Kalisz, Młynarska 53, 62-800 Kalisz, Wrocławska 8-10 (magazyn) wielkopolskie obrotu materiałami wybuchowymi - wyrobami pirotechniki widowiskowej klas: 1.1G, 1.2G oraz 1.3 G według klasyfikacji ADR, w tym środkami inicjującymi do w/w wyrobów (zapały, spłonki, lonty prochowe, opóźniacze pirotechniczne). Obrót materiałami wybuchowymi - wyrobami pirotechniki widowiskowej klas: 1.1G, 1.2G według klasyfikacji ADR - bez prawa magazynowania.;
B-102/2003 2003-05-13 2013-10-15 __________ SKLEP MYŚLIWSKO-WĘDKARSKI "BAŻANT" MEDARD KARPICZ Medard KARPICZ 47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 18 47-400 Racibórz, ul. Szewska 5, śląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-103/2003 2003-05-13 2009-10-09 9720445835 HUBERTUS - Piotr Ambrożkiewicz Piotr AMBROŻKIEWICZ 61-615 Poznań, ul. Popiela 7 61-869 Poznań, ul. Garbary 41, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-104/2003 2003-05-13 2019-07-16 5260251546 CENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 - magazyn broni, amunicji i wyrobów małogabarytowych, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z wyłączeniem min przeciwpiechotnych wymienionych w art. 25 pkt 1, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I ust. 6, 7 i 8 pkt 2-4 oraz WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - obrót wyrobami określonymi w pozycji WT I ust. 6, 7 i 8 pkt 2-4 - bez prawa magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi - bez prawa magazynowania, usług rusznikarskich polegających na naprawach broni palnej (pistoletów i rewolwerów),
B-105/2003 2003-05-13 2018-02-01 9409477977 GOLDREGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 42-256 Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 8 42-256 Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 8, warmińsko-mazurskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klasy 1.1 - 1.3 (według klasyfikacji ADR),
B-106/2003 2003-05-14 2007-04-25 __________ SKLEP MYŚLIWSKI "HUBERTUS" Krystyna BARTCZAK 62-504 Konin, ul. Bema 3 62-504 Konin, ul. 3-Maja 38, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5, ust. 9 pkt 3-5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-107/2003 2003-05-14 7860011277 Sklep Myśliwsko-Wędkarski "REFLEX" - Józef Głożyński Józef GŁÓŻYŃSKI 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Strzelecka 7 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Górki 1, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) : - broń palna: myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety) - ust. 2, - pneumatyczna - ust. 3, - gładkolufowa - ust. 4, - ręczne miotacze gazu - ust. 5, - istotne części broni palnej i pneumatycznej - ust. 6, - amunicja do broni palnej wyżej wymienionej - ust. 10,
B-108/2003 2003-05-14 5941252908 SKLEP MYŚLIWSKI ZDZISŁAW GÓŹDŹ Zdzisław Bogdan GÓŹDŻ 73-200 Choszczno, ul. Jana Matejki 1 lok. 1 73-200 Choszczno, ul. Jana Matejki 1 lok. 1, zachodniopomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-109/2003 2003-05-14 6971074984 P.P.H.U. "DUBLET" JERZY CZYŻAK Jerzy Jan CZYŻAK 64-113 Osieczna, ul. Śmigielska 11A lok. 2 64-113 Osieczna, ul. Śmigielska 11A lok. 2, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 (z wyłączeniem: karabinów, pistoletów maszynowych, karabinów maszynowych i granatników), ust. 3, ust. 5 (tylko ręczne miotacze gazu), ust. 9 (z wyłączeniem kastetów i nunczaków) oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-110/2003 2003-05-14 2008-07-15 __________ HURTPWNIA "WIARUS" Lidia SZULC 40-653 Katowice, ul. Radockiego 238 lok. 4 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 25, śląskie wytwarzania i obrotu amunicją określoną w ust. 10 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-111/2003 2003-05-14 2018-03-29 7730010724 OMYK" Wielobranżowa Spółka Handlowa Import-Export Spółka Jawna Bogdan Stasiołek Zofia Dziubińska 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szczęśliwa 31 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szczęśliwa 31, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 - 6 oraz ust. 9 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj.: - broń palna: bojowa (z wyłączeniem broni maszynowej) myśliwska, sportowa, gazowa, sygnałowa, - broń pneumatyczna, - ręczne miotacze gazu (RMG), - istotne części broni palnej i pneumatycznej, - inne narzędzia i urządzenia służące do obezwładniania celu: pałki stosowane w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pałki wielufunkcyjne (tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające), urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i dla nurków, - amunicja do broni palnej objętej zakresem koncesji, - naboje sygnałowe, oświetlające i alarmowe., obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj.: hełmami wojskowymi i policyjnymi, ochraniaczami twarzy, kończyn i innych częśc ciała, pancerzami osobistymi, kamizelakami odłamkodpornymi i kuloodpornymi,
B-112/2003 2003-05-15 8132233892 KONCESJONOWANY ZAKŁAD RUSZNIKARSKI WALDEMAR PILECKI Waldemar Jerzy PILECKI 36-002 Jesionka, 215 36-002 Jesionka, 215, podkarpackie usług rusznikarskich - wytwarzania broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń, - wytwarzanie istotnych części broni palnej: bojowej (pistolety i rewolwery z wyłączeniem broni maszynowej), myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej, sygnałowej oraz broni pneumatycznej i broni gładkolufowej - niezbędnych do jej napraw,
B-113/2003 2003-05-15 2004-01-07 __________ FIRMA HANDLOWA PRZEMYSŁAW DYBCIO Przemysław Robert DYBCIO 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 10 lok. 12 22-100 Chełm, ul. Reformacka 27, lubuskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 5 oraz ust. 9 pkt 3-5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia,
B-114/2003 2003-05-15 2008-03-27 __________ POCISK działalność prowadzona na podstawie umowy spółki cywilnej Sławomir Piotr WICIŃSKI 09-472 Cekanowo, ul. Św. Huberta 1 09-400 Płock, ul. Józefa Kwiatka 5, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-115/2003 2003-05-19 2018-01-16 8510015789 ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KONCESJONOWANY OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ ROM TADEUSZ MAJZNER Tadeusz Zdzisław MAJZER 70-464 Szczecin, ul. Monte Casino 2 lok. 1 70-464 Szczecin, ul. Monte Casino 2, zachodniopomorskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 9 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia, usług rusznikarskich wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej (rewolwery i pistolety z wyłączeniem broni maszynowej), mysliwskiej, sportowej, gazowej niezbędnych do jej napraw,
B-116/2003 2003-05-19 5451002802 ,,JAGER BROŃ AKCESORIA" Arkadiusz Surel Arkadiusz SUREL 16-150 Suchowola, Dryga Dryga 21 15-281 Białystok, Legionowa 9 lok. 033, 15-101 Białystok, Jurowiecka 33, podlaskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 9 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11, ust. 14 oraz ust. 26 pkt 1, 4 i 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT VII ust. 1 pkt 13, WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1, 6 i ust. 9 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi - prochem strzelniczym,
B-117/2003 2003-05-19 7780146791 Jacek SZYMKOWIAK "J. SZYMKOWIAK - POZNAŃ" Jacek SZYMKOWIAK 62-007 Biskupice, ul. Witosa 14B 61-055 Poznań, ul. Bałtycka 79A, wielkopolskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) Wytwarzania broni myśliwskiej z magazynowaniem, obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 6 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia (z wyłączeniem broni maszynowej) z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, usług rusznikarskich Wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej (rewolwery i pistolety z wyłączeniem broni maszynowej), myśliwskiej, sportowej, gazowej, broni pneumatycznej - niezbędnych do jej napraw - w ramach usług rusznikarskich z magazynowaniem,
B-118/2003 2003-05-19 5540089489 HAVEN KOSZEK SPÓŁKA JAWNA 86-011 Wtelno, Witoldowo 69 86-011 Wtelno, Witoldowo 69, kujawsko-pomorskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klas: 1.1, 1.2, 1.3 według kodu klasyfikacji ADR Magazynowaniu podlegają wyroby klas: 1.2 G i 1.3 G,
B-119/2003 2003-05-19 5260250191 PZŁ - ŁOWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00-029 Warszawa, Nowy Świat 35 lok. 9 00-029 Warszawa, Nowy Świat 35, 06-400 Ciechanów, Batalionów Chłopskich 25A, mazowieckie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj. bronią palną: myśliwską, sportową, gazową, alarmową, sygnałową i bronią pneumatyczną oraz amunicją do broni palnej oraz nabojami sygnałowymi, oświetlającymi i alarmowymi.,
B-120/2003 2003-05-19 2009-11-06 __________ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PIROTEHNIKA - na podstawie umowy spółki cywilnej" Teodor AMBROŻKIEWICZ 61-654 Poznań, ul. Zagrodnicza 8A 61-654 Poznań, ul. Zagrodnicza 8A (biuro), 61-509 Poznań, ul. Jackowskiego 21 (sklep), 61-509 Poznań, ul. Ułańska 5 - teren kompleksu K-2784 (mag. materiałów pirotechnicznych kl. 1.3G), wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu materiałami wybuchowymi - pirotechnicznymi klasy 1.1, 1.2, 1.3 według kody klasyfikacyjnego ADR - bez magazynowania, z wyłączeniem klasy 1.3G,
do góry