Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-081/2003 2003-05-05 5220050161 PRZEDSIĘBIORSTWO TEHNICZNO-HANDLOWE "KALIBER" JERZY BOGUMIŁ Jerzy Józef BOGUMIŁ 05-532 Baniocha, Pilawa ul. Braci Czapskich 20 02-781 Warszawa, ul. M. Kolbego 16, 05-090 Dawidy Bankowe, Starzyńskiego 43, mazowieckie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 9 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11, ust. 14 - 15, ust. 18, ust. 19 pkt 1 i 3 oraz ust. 26 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT VII ust. 1 pkt 12 i 13, WT VIII ust. 4 pkt 2, WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 i 9 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi : trotyl, proch nitrocelulozowy, proch nitroglicerynowy - bez magazynowania, usług rusznikarskich wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej, sportowej oraz broni pneumatycznej niezbędnych do jej napraw z magazynowaniem,
B-082/2003 2003-05-06 7830009442 WOJCIECH KONOWALSKI GOLD-ELEKTRONIC PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMVIP" Wojciech KONOWALSKI 61-312 Poznań, ul. Plonowa 9 61-607 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 9 lok. 174, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11, ust. 14 oraz ust. 18 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 i 9 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem; obrotu materiałami wybuchowymi - pirotechnicznymi klasy 1.1, 1.2, 1.3, według kodu klasyfikacyjnego ADR- bez magazynowania; materiały wybuchowe klasy 1.1D wg klasyfikaci ADR z magazynowaniem;
B-083/2003 2003-05-06 6171437646 BARBARA PRZESTAŃSKA GLOBUS B. BROŃ, AMUNICJA, FAJERWERKI BARBARA PRZESTAŃSKA Barbara Alicja PRZESTAŃSKA 63-300 Pleszew, Karczewskiego 4 63-300 Pleszew, Karczewskiego 4 (obrót bronią i amunicją odbywa się bez prawa magazynowania), wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 oraz ust. 9 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) -tj. broń palna: bojowa (z wyłączeniem pistoletów i karabinów maszynowych oraz granatników), myśliwska sprotowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa, broń pneumatyczna, ręczne miotacze gazu, inne narzędzia i urządzenia do obezwładniania celu: broń w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastety i nunczaki, broń cięciwowa w postaci kusz, pałki stosowane w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pałki wielofunkcyjne tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające, urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i dla nurków, amunicja do w/w rodzajów broni.,
B-084/2003 2003-05-06 __________ Prodes Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8 80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8, pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - bez prawa magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - bez prawa magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi - bez prawa magazynowania,
B-085/2003 2003-05-07 5260209627 KALIBER" Sp. z o.o. 02-781 Warszawa, ul. M. Kolbego 16 "02-781 Warszawa, ul. M. Kolbego 16; 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3; 05-090 Dawidy Bankowe, Starzyńskiego 43 Rodzaj działalności wykonywanej w w/w lokalizacjach oraz rodzaj i ilość towarów koncesjonowanych, które w tych lokalizacjach mogą być przechowywane, określają opinie o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, wydane przez uprawnione organy;" mazowieckie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) , z magazynowaniem broni i amunicji określonej w ust. 2-11, 14, 15, 18, 19 pkt 1 i 3, ust. 26 pkt 1,2 i 6a;obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia Rady Ministrów, z magazynowaniem wyrobów określonych w poz. WT VII ust. 1 pkt 12 i 13, WT VIII ust.4 pkt 2, WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 i 9;obrotu materiałami wybuchowymi : trotyl, proch, nitrocelulozowy, proch nitroglicerynowy - bez magazynowania,;usług rusznikarskich - wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej, sportowej oraz broni pneumatycznej niezbędnych do jej napraw - w ramach usług rusznikarskich;obrotu materiałami wybuchowymi obrotu prochem strzeliniczym;"
B-086/2003 2003-05-07 2018-05-16 6310111435 AUTO-SPORT STANISŁAW GORCZYŃSKI Stanisław GORCZYŃSKI 44-100 Gliwice, ul. Krucza 10 lok. 8 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 13B, śląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-087/2003 2003-05-07 2012-04-29 __________ SKLEP MYŚLIWSKI "OSTĘP" WOJCIECH BRZESKI Wojciech Tomasz BRZESKI 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 32c lok. 5 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Okopowa 47, zachodniopomorskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-088/2003 2003-05-07 7810047764 MAGNUM" ANDRZEJ OZOROWSKI Andrzej OZOROWSKI 60-381 Poznań, ul. Bułgarska 102c lok. 2 60-381 Poznań, ul. Witosa 45, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11, ust. 14 oraz ust. 26 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT VII ust. 1 pkt 12 i 13, WT XII ust. 1, 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1, 2, 6, 7, 9, 12 i 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-089/2003 2003-05-08 2015-07-15 __________ SKLEP MYŚLIWSKI "REPETIER" KRZYSZFOR SIDOROWICZ Krzysztof SIDOROWICZ 10-559 Olsztyn, ul. Żołnierska 12B lok. 48 10-950 Olsztyn, ul. Staromiejska 1, warmińsko-mazurskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5, ust. 9 pkt 3 i 4 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-090/2003 2003-05-07 2013-03-06 __________ SKLEP MYŚLIWSKI "HUBERTUS" działalność prowadzona na podstawie umowy spółki cywilnej Zbigniew Franciszek RAJ 98-200 Sieradz, ul. Partyzantów 23 98-200 Sieradz, ul. Kościuszki 6, łódzkie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 oraz ust. 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia,
B-091/2003 2003-05-08 5260214410 Towarzystwo Handlu Zagranicznego "INCORSA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 02-954 Warszawa, ul. Marconich 3 02-954 Warszawa, Marconich 3, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11, ust. 14 - 15, ust. 18, ust. 19 pkt 3, ust. 25 pkt 5 oraz ust. 26 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I ust. 5, WT II ust. 2, WT III ust. 1, 3 i 4, WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1, 11, 12 i 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi bez magazynowania,
B-092/2003 2003-05-08 2013-02-27 __________ Firma Myśliwska "ŻUBR" Wiesław Kaczmarek Wiesław Marian Kaczmarek 40-771 Katowice, ul. Gromadzka 55 c 40-010 Katowice, ul. Warszawska 63, śląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 z wyłączeniem pistoletów maszynowych, karabinów maszynowych i granatników, ust. 3 - 4, ust. 6, ust. 9 pkt 2 i 4, ust. 10 oraz ust. 14 pkt 1 - nie dotyczy naboi proszkowych Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-093/2003 2003-05-08 9372715272 SUREX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 67B 43-302 Bielsko-Biała, ul. Legionów 67b (materiały wybuchowe - wyroby pirotechniki widowiskowej klasy 1.3G, 1.4G); 43-300 Ćwiklice, ul. Spokojna 39 (materiały wybuchowe - wyroby pirotechniki widowiskowej klasy 1.1G, 1.3G, 1.4G); śląskie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi Obrotu materiałami wybuchowymi- wyrobami pirotechniki widowiskowej klasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - według klasyfikacji ADR (klasy pirotechniczne F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2), bez magazynowania materiały wybuchowe klasy 1.2, w pozostałym zakresie z magazynowaniem;
B-094/2003 2003-05-08 6760028496 MARIUSZ RUBIŚ FIRMA HANDLOWA "KNIEJA" Mariusz Jan RUBIŚ 30-245 Kraków, ul. Krucza 6 31-534 Kraków, ul. Daszyńskiego 32, 32-020 Wieliczka, Śledziejowice 1, małopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II, WT VI - WT VIII, WT XI oraz WT XIV ust. 1 i ust. 12 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi (proch bezdymny) klasy 1.3C i 1.4C według klasyfikacji ADR z magazynowaniem,
B-095/2003 2003-05-08 2004-09-30 __________ OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 77-200 Miasteczko, ul. Gen. Maczka 10 77-200 Miasteczko, ul. Dworcowa 31, pomorskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-096/2003 2003-05-08 5730245320 MIROSŁAW KLEKOT FIRMA KOLTER Mirosław KLEKOT 42-224 Częstochowa, ul. Św. Brata Alberta 5 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 2 - sklep i biuro, 42-202 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207 lok. 163 - obrót bronią określoną w ust. 2 (broń palna alarmowa o kalibrze do 6 mm oraz amunicja do tej broni) i ust. 9 pkt 4, 42-202 Częstochowa, ul. Drogowców 33 lok. 35 - biuro, małopolskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 9 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 oraz ust. 14 pkt 1 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
B-097/2003 2003-05-10 6310102011 Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice, Mechaników 9, 44-109 Gliwice, Toszecka 164A, 37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 63 (Ośrodek Badań Dynamicznych Instytut Technicznego Uzbrojenia) Rodzaj działalności wykonywanej w w/w lokalizacjach określają stosowne opinie o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych wydane przez uprawnione organy., śląskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 2, ust. 6, ust. 8, ust. 9 pkt 1, ust. 16 - 17, ust. 19, ust. 25 pkt 2 -5, ust. 26 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 27 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT XII oraz WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi - inicjującymi, kruszącymi, miotajacymi, pirotechnicznymi z magazynowaniem, usług rusznikarskich z magazynowaniem,
B-098/2003 2003-05-10 9210005764 - Grażyna Elżbieta CIEŚLAK 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Ligowskiego 17 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 4, lubuskie obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 oraz ust. 14 pkt 1 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 5 oraz ust. 9 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
B-099/2003 2003-05-10 5220003718 SILTEC" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 05-800 Pruszków, Warszawa ul.Parzniewska 12 05-800 Pruszków, ul.Parzniewska 12, mazowieckie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - obrót bronią i amunicją zawierającą materiały wybuchowe i/lub niebezpieczne odbywa się bez prawa magazynowania, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia - obrót wyrobami wielkogabarytowymi odbywa się bez prawa magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi - obrót materiałami wybuchowymi odbywa się bez prawa magazynowania,
B-100/2003 2003-05-10 2012-02-13 5240101542 SKŁAD HANDLOWY EXPORT-IMPORT HURT-DETAL Stanisławowi NOWAK 03-119 Warszawa, ul. Modlińska 226 A 03-119 Warszawa, ul. Modlińska 226 A, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 oraz ust. 5 - 6 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia tj.: amunicją do określonych w koncesji rodzajów broni palnej., usług rusznikarskich - wytwarzanie broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń oraz wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej, myśliwskiej, sportowej gazowej, alarmowej, sygnałowej (strzelby, karabiny, karabinki, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe), broni pneumatycznej i gładkolufowej - niezbędnych do jej napraw.,

Wybierz Strony

do góry