Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-061/2003 2003-04-25 2005-06-02 __________ - Ewa Helena PAWŁOWICZ 59-700 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego 2 c lok. 6 59-700 Bolesławiec, ul. Gałczyńskiego 5, dolnośląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5, ust. 9 pkt 3-5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-062/2003 2003-04-25 5990104295 Sklep Myśliwski "DARZ BÓR" - Wysoczański Edward Edward WYSOCZAŃSKI 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Poznańska 30 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Poznańska 30 lok. 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Góra Powstańców 21, 66-300 Międzyrzecz, Osiedle Kasztelańskie 7 lok. 8, lubuskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11 oraz ust. 14 pkt 1-2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-063/2003 2003-04-30 2009-06-15 __________ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MAIOR" Mirosław Rybczyński - Sklep Myśliwski "Borsuk" Mirosław Wojciech RYBCZYŃSKI 98-200 Sieradz, ul. E. Orzeszkowej 35 98-200 Sieradz, ul. Rynek 9, łódzkie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 4, ust. 6 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-064/2003 2003-04-30 2017-08-31 9441110018 FORTECA w ramach umowy spółki cywilnej Paweł Roman NAKAJA ART PAWEŁ ZYGUŁA 32-043 Skała, Szczodrkowice 161 31-998 Kraków, ul. Brzeska 6t - magazyn, małopolskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klas: 1.1, 1.2 i 1.3 według klasyfikacji ADR,
B-065/2003 2003-04-30 2006-01-23 __________ FORTECA przedsiębiorstwa prowadzonego na podstawie umowy spółki cywilnej Tadeusz Stanisław GUMULA 32-091 Michałowice I, Nr 168 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122, małopolskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klas: 1.1, 1.2 i 1.3 według klasyfikacji ADR - bez magazynowania,
B-066/2003 2003-04-30 2010-01-07 __________ TERAPER" Sklep Myśliwski Zbigniew Subsar Zbigniew Marek SUBSAR 65-012 Zielona Góra, ul. Tulipanowa 4 65-426 Zielona Góra, ul. Kupiecka 37A, lubuskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT XIII oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-067/2003 2003-04-30 __________ ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH ERG-BIERUŃ SPÓŁKA AKCYJNA 43-150 Bieruń, ul. Chemików 133 43-150 Bieruń, ul. Chemików 133, śląskie wytwarzania i obrotu amunicją określoną w ust. 15, ust. 17 pkt 5, ust. 25 25 pkt 4, 5 oraz ust. 26 pkt 6 lit. a, c, d Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT XIII - WT XIV z magazynowaniem,
B-068/2003 2003-04-30 5250009298 PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30; 04-504 Wrocław, Al. Krakowska 64; 05-230 Kobyłka, ul. Nadmeńska 14; 83-401 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 233a; mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II - WT III, WT IV ust. 5, WT V ust. 3 i 8, WT VI - WT XI, WT XIII oraz WT XIV ust. 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.); wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1, ust. 5 - 6, ust. 16 - 17, ust. 19 - 21 oraz ust. 24 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia;
B-069/2003 2003-05-05 __________ BLASTEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 59-145 Chocianowiec, Duninów 59-145 Chocianowiec, Duninów - wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi -, 46-070 Komprachcice, Ochodze - wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi - od 01.01.2005 r. -, 32-063 Krzeszowice, teren Kopalni Wapienia Czatkowice - obrót materiałami wybuchowymi -, 20-026 Morawica, - teren Kopalni Morawica - obrót materiałami wybuchowymi -, dolnośląskie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-070/2003 2003-05-05 2008-03-17 __________ SKLEP MYŚLIWSKI RYSZARD POZIEMSKI Ryszard POZIEMSKI 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 16 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 16, wielkopolskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 9 pkt 3-5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia,
B-071/2003 2003-05-05 9730586916 JORGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 66-016 Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 47 66-016 Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 47 - magazynowanie wyrobów klas: 1.2G i 1.3 G, 66-016 Czerwieńsk, Leśniów Wielki 65A - magazynowanie wyrobów klas: 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G, lubuskie obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi klas: 1.1, 1.2 G i S oraz 1.3 G i S według klasyfikacji ADR. z magazynowaniem,
B-072/2003 2003-05-05 6450011343 SKLEP MYŚLIWSKI "DARZ BÓR" BERNARD KOCOT Bernard KOCOT 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 15 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zachodnia 15, śląskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 9 pkt 2 i 4 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj. bronią palną: bojową w postaci rewolwerów i pistoletów (z wyłączeniem broni automatycznej), myśliwską, sportową, gazową, sygnałową, alarmową, ręcznymi miotaczami gazu, bronią cięciwową, w postaci kusz, urządzeniami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 do określonych w koncesji rodzajów broni - Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, usług rusznikarskich wytwarzania broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń z magazynowaniem, usług rusznikarskich wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej (rewolwery i pistolety z wyłączeniem broni automatycznej), myśliwskiej, sportowej, gazowej, sygnałowej, alarmowej - niezbędnych do jej napraw z magazynowaniem,
B-073/2003 2003-05-05 7851437054 ZAKŁAD NAPRAW BRONI MYŚLIWSKIEJ I SPORTOWEJ Romuald TROJANOWSKI 22-470 Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 23 22-470 Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 23, lubelskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
B-074/2003 2003-05-12 2016-01-05 __________ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WSCHODNIE CENTRUM ŁOWIECKIE" WOJCIECH SZAFRANEK Wojciech SZFRANEK 20-825 Lublin, ul. Urocza 74 20-022 Lublin, ul. Orla 3, lubuskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 4, ust. 6, ust. 8 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-075/2003 2003-05-05 2012-02-27 __________ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE-ARTYKUŁY MYŚLIWSKIE RYSZARD GRABAŁOWSKI Ryszard Ignacy GRABAŁOWSKI 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dziewiarska 16 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 11, łódzkie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 7, ust. 9 - 11 oraz ust. 26 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-076/2003 2003-05-05 2005-08-30 __________ ORĘŻ BROŃ I AMUNICJA, AKCESORIA STRZELECKIE I MYŚLIWSKIE - PAWEŁ LESZCZYŃSKI Paweł LESZCZYŃSKI 57-220 Ziebice, ul. Murarska 4 57-220 Ziebice, ul. Murarska 4, dolnośląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 11 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-077/2003 2003-05-05 5270200496 BEES-POL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00-961 Warszawa, Fort Wola 22 00-961 Warszawa, Fort Wola 22 lok. 1-4, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi bez magazynowania,
B-078/2003 2003-05-05 __________ - Janusz Andrzej Masierek 90-220 Łódź, ul. Kamińskiego 28 lok. 4 90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 31, łódzkie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 nie dotyczy karabinów maszynowych i granatników, ust. 3 - 4, ust. 5 dotyczy tylko ręcznych miotaczy gazu, ust. 9 pkt 3 i 4 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-079/2003 2003-05-05 6681376613 ZAKŁAD RUSZNIKARSKI SZYMAŃSKI GRZEGORZ, SKLEP MYŚLIWSKI "WADERA" Grzegorz Przemysław SZYMAŃSKI 62-710 Władysławów, ul. Kaliska 11 62-710 Władysławów, ul. Kaliska 11, wielkopolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2, ust. 5 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, usług rusznikarskich wytwarzania istotnych części broni palnej: myśliwskiej, gazowej oraz sportowej palnej i pneumatycznej - niezbędnych do jej napraw z magazynowaniem,
B-080/2003 2003-05-05 2018-01-31 7511005982 SKLEP MYŚLIWSKO - WĘDKARSKI KAZIMIERZ PIETRUSZYŃSKI Kazimierz PIETRUSZYŃSKI 46-203 Kluczbork, ul. Norwida 18 B lok. 4 46-203 Kluczbork, ul. Rynek 24, opolskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,

Wybierz Strony

do góry