Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-041/2003 2003-04-03 5250007247 WOJSKOWY ZAKŁAD LOTNICZY NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA 01-452 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 1 lok. 3 01-452 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 1 lok. 3; mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT V ust. 1, 2, 3, 4 i 5, WT X ust. 1 i 2 oraz WT XIII ust. 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - w zakresie techniki lotniczej z magazynowaniem;
B-042/2003 2003-04-03 2004-11-22 __________ PRZEMYSŁWOY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH JEDNOSTKA BADAWCZO- ROZWOJOWA 05-230 Kobyłka, ul. Napoleona 2 11-300 Biskupiec, ul. Czynu Społecznego 8 - Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, mazowieckie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II - WT XIII oraz WT XIV ust. 1-4, 7-9 i 11-13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-043/2003 2004-04-03 2008-02-12 __________ BROŃ-AMUNICJA "KNIEJA" ANNA BOBOWSKA Anna BOBOWSKA 64-330 Opalenica, ul. Moniuszki 17 64-330 Opalenica, ul. Moniuszki 17, warmińsko-mazurskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
B-044/2003 2003-04-08 8670003016 Zakłady Metalowe "DEZAMET" Spółka Akcyjna 39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1; podkarpackie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II, WT XII ust. 1 i 2, WT XIII oraz WT XIV ust. 1, 3, 5, 6, 7, 9 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia "Produkcja" w rozumieniu pozycji WT XIII obejmuje: projektowanie, badanie, wytwarzanie, testowanie i kontrolę z magazynowaniem; wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 2, ust. 5 - 6, ust. 10 - 11, ust. 14, ust. 16 - 18, ust. 19 pkt 1 i 3, ust. 20 - 22, ust. 24, ust. 25 pkt 3 - 5 oraz ust. 26 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem;
B-045/2003 2003-04-09 6930007034 TECHMET W. K. LIKUS SPÓŁKA JAWNA 67-200 Głogów, ul. Poczdamska 1 67-200 Głogów, ul. Poczdamska 1, dolnośląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 4, ust. 8, ust. 9 pkt 2 - 5 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj. broń palna: bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety), broń pneumatyczna, broń gładkolufowa, urządzenia do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej i gazowej, inne narzędzia i urządzenia służące do obezwładniania celu: broń cięcinowa w postaci kusz, pałki stosowane w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pałki wielofunkcyjne tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające, urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i dla nurków oraz amunicja do broni palnej, naboje sygnałowe, oświetlające i alarmowe z magazynowaniem,
B-046/2003 2003-04-10 5261038122 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, 23-200 Kraśnik, Kolejowa 24 (w wydzielonych miejscach: budynek magazynowy nr 1, nr 3 i nr 5 oraz budynek magazynowo-garażowy nr 29, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, wytwarzania (odzysku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) rodzajów broni określonych w ust. 1 - 9 oraz materiałów wybuchowych, Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, wytwarzania (odzysku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) rodzajów amunicji określonych w ust. 10 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, wytwarzania (odzysku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi Obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem,
B-047/2003 2003-04-10 5660000718 RADEX - BROŃ, AMUNICJA Sławomir Dębski Sławomir DĘBSKI 06-400 Ciechanów, Krasińskiego 32 06-400 Ciechanów, Krasińskiego 32, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 14 oraz ust. 26 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, usług rusznikarskich z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi - prochem czarnym (obrót w opakowaniach jednostkowych bez przesypywania) i prochem bezdymnym z magazynowaniem,
B-048/2003 2003-04-10 2012-06-08 5661290670 Irena Dębska - "RADEX - BIS" Irena - Dębska 06-400 Ciechanów, ul. Gwardii Ludowej 14 lok. 40 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 6, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) : - broń palna: bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, sygnałowa (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety) (ust. 2) - broń pneumatyczna (ust. 3) - broń gładkolufowa (ust. 4) - ręczne miotacze gazu (ust. 5) - istotne części broni palnej i pneumatycznej (ust. 6) - inne narzędzia i urządzenia służące do obezwładniania celu, pałki stosowane w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym pałki: pałki wielofunkcyjne (tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające), urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i dla nurków (ust. 9 pkt 3, 4 i 5) - amuincja do broni palnej objętej koncesją (ust. 10) - naboje sygnałowe, oświetlające i alarmowe (ust. 11) - naboje specjalne, w tym: śrutowe, z pociskiem gumowym i z tworzywa sztucznego (ust. 14 pkt 1),
B-049/2003 2003-04-14 7811570746 WARSZTAT NAPRAWY BRONI MYŚLIWSKIEJ - WOJCIECH BARTKOWIAK Wojciech BARTKOWIAK 60-617 Poznań, ul. Mazowiecka 10 lok. 1 60-617 Poznań, ul. Mazowiecka 10, wielkopolskie usług rusznikarskich - wytwarzania broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń, - wytwarzania istotnych części broni: bojowej, myśliwskiej sportowej, gazowej, alarmowej, sygnałowej (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety) oraz broni pneumatycznej i gładkolufowej - niezbędnych do jej napraw z magazynowaniem,
B-050/2003 2003-04-14 2009-01-23 __________ PRZEDSIĘBIORSTWO EXPORTU I IMPORTU "KOPEX" SPÓŁKA AKCYJNA 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1, śląskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - bez magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi obrotu materiałami wybuchowymi - bez magazynowania,
B-051/2003 2003-04-30 2006-01-17 __________ P.P.U.H. "BARTEK" SZTUKIERT WANDA Wanda SZTUKIERT 05-220 Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7 lok. 393 05-220 Zielonka, ul. Tenisowa 8, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5, ust. 7 - 14, ust. 16, ust. 19 pkt 1 i 3, ust. 26 pkt 1-5 oraz ust. 27 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII, WT XIII ust. 2 oraz WT XIV ust. 1, 6, 9, 12 i 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,
B-052/2003 2003-04-17 9471018872 SIWIASZCZYK - Janusz Siwiaszczyk Janusz Longin SIWIASZCZYK 91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 16 91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 16 łódzkie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 6, ust. 9 pkt 4 oraz ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem; obrotu materiałami wybuchowymi (prochem bezdymnym klasy 1.3C i 1.4C wg. ADR) z magazynowaniem
B-053/2003 2003-06-04 2016-06-02 __________ . Jan CENTOMIRSKI 48-300 Nysa, ul. Krucza 18 48-300 Nysa, ul. Królowej Jadwigi 13A, opolskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6 oraz ust. 9 - 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-054/2003 2003-04-25 5540312639 BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" SPÓŁKA AKCYJNA 86-005 Białe Błota, ul. Łochowska 69 85-395 Białe błota, Białe Błota Łochowska 69, kujawsko-pomorskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem,
B-055/2003 2003-04-24 __________ - Antoni ZAWADA 34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 8 34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 8, śląskie usług rusznikarskich - wytwarzania broni myśliwskiej dla posiadaczy pozwoleń na broń, - wytwarzanie istotnych części broni palnej: bojowej (pistolety, rewolwery), myśliwskiej, sportowej, gazowej oraz pneumatycznej - niezbędnych do ich napraw,
B-056/2003 2003-04-24 6781109685 JACEK BARANIAK Adam BARANIAK 30-698 Kraków, ul. Moszyńskiego 50 A 30-545 Kraków, ul. Robotnicza 9, małopolskie obrotu materiałami wybuchowymi - pirotechnicznymi klasy 1.1, 1.2, 1.3, według kodu klasyfikacyjnego ADR bez magazynowania,
B-057/2003 2003-04-24 5213045087 MAW TELECOM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1 lok. (biuro), 04-248 Warszawa, ul. Wał Kościuszkowski 13 mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania; wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT IX oraz WT XI Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem;
B-058/2003 2003-04-25 __________ ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH NITRON SPÓŁKA AKCYJNA 42-693 Kupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1 42-693 Kupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1, śląskie wytwarzania i obrotu amunicją określoną w ust. 25 pkt 3 i 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem,
B-059/2003 2003-04-25 2011-10-10 __________ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "GAMRAT" SPÓŁKA AKCYJNA 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, podkarpackie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi - proch nitroglicerynowy bezdymny, - paliwo rakietowe heterogeniczne, mieszaniny pirotechniczne,
B-060/2003 2003-04-25 5540310422 ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA 85-862 Bydgoszcz, ul. Theodora Wulffa 18 85-825 Bydgoszcz, ul. Theoroda Wulffa 18, kujawsko-pomorskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT I ust. 5 oraz WT XIII ust. 1 i 2 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I ust. 5 oraz WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem,

Wybierz Strony

do góry