Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej


Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


*Rejestr aktualizowany jest raz w tygodniu w ostatni dzień roboczy

 

Data udzielenia koncesji (dd-mm-yyyy)
Data cofnięcia koncesji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1754
Numer koncesji Data udzielenia koncesji Data cofnięcia koncesji NIP przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej Województwo Działalność gospodarcza w zakresie:
B-001/2003 2003-01-29 6941525896 NITROERG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 59-500 Złotoryja, Wilków 59-513 Złotoryja, Wilków - magazyn materiałów wybuchowych -, 43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1 - magazyn materiałów wybuchowych, 42-693 Krupski Młyn, Zawadzkiego 1 - magazyn materiałów wybuchowych, Skład Materiałów Wybuchowych "Morawica" w Woli Morawickiej - magazyn materiałów wybuchowych, -, dolnośląskie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi oraz obrotu środkami strzałowymi z magazynowaniem,
B-002/2003 2003-01-29 5272552532 AUSTIN POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 03-982 Zagrodno, Łukaszów 37 0"03-982 Zagrodno, Łukaszów 37 (magazyn materiałów wybuchowych); 28-366 Konin, Wapienna, gm. Rędziny Skład Materiałów Wybuchowych ""Latosówka"" lok. (magazynowanie i obrót materiałami wybuchowymi);" dolnośląskie obrotu materiałami wybuchowymi z magazynowaniem,
B-003/2003 2003-01-29 1131417439 Grzegorz Poklewski - Koziełł HUBERTUS PRO HUNTING GRZEGORZ POKLEWSKI - KOZIEŁŁ Grzegorz POKLEWSKI-KOZIEŁŁ 00-339 Warszawa, ul. Leszczyńska 1 lok. 83 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 4 A, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 oraz ust. 15 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia bez magazynowania,
B-004/2003 2003-02-25 5260215148 BIPROMASZ BIPROM TRADING SPÓŁKA AKCYJNA 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80 lok. 82 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80 lok. 82, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi bez magazynowania,
B-005/2003 2003-02-28 5360003173 AIR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-120 Legionowo, ul. Olszankowa 52 05-120 Legionowo, ul. Olszankowa 52, mazowieckie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) - bez prawa magazynowania rodzajów broni i amunicji określonych w ust. 1-8 i ust. 10-28; wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT V Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia . Wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w pozycjach WT V z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT
B-006/2003 2003-02-28 5211329260 Włodzimierz Łucyk Jedność Łowiecka - Rusznikarnia Włodzimierz ŁUCYK 02-747 Warszawa, ul. Steinhausa 1 lok. 32 02-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 6, ust. 9 pkt 4, ust. 10 - 11 oraz ust. 14 pkt 1 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia . Obrotu detalicznego rodzajami broni i amunicji z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XIV ust.1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem, usług rusznikarskich : - wytwarzania broni palnej: bojowej, sportowej i gazowej dla posiadaczy pozwoleń na broń, - wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej, myśliwskiej, sportowej i gazowej (strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety), broni pneumatycznej i gładkolufowej - niezbędnych do jej napraw z magazynowaniem,
B-007/2003 2003-03-17 8172190539 TRANSFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 19A 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 19A podkarpackie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II, WT V (obrót statkami powietrznymi wymienionymi w WT V ust. 1 i 2 - bez prawa magazynowania), WT VI ust. 1-3, WT VII ust. 1 pkt 2-10 i 12, WT VIII ust. 1 pkt 1 i 3, WT IX ust. 6 pkt 2 lit. b) i d), WT XII ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz WT XIII - w zakresie techniki lotniczej Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrót statkami powietrznymi wymienionymi w WT V ust. 1 i 2 - bez prawa magazynowania
B-008/2003 2003-03-20 __________ WOJSKOWY ZAKŁAD LOTNICZY Nr 3 Gospodarstwo Pomocnicze przy Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie 08-521 Dęblin, 08-521 Dęblin, -, mazowieckie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT II, WT V ust. 1-7, pkt 4, 5 i 7, WT VI ust. 1, WT VIII ust. 1 i 2, WT XI ust. 2-4, WT XIII ust. 1 oraz WT XIV ust. 7 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-009/2003 2003-03-18 7291017692 B&G" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Grzegorz Madej Grzegorz Michał MADEJ 93-355 Łódź, ul. Białostocka 31 93-418 Łódź, ul. Starorudzka 10 lok. 12, łódzkie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznymi z magazynowaniem, obrotu materiałami wybuchowymi klasy 1.3 C (zgodnie z klasyfikacją ADR) z magazynowaniem,
B-010/2003 2003-03-18 2012-12-19 __________ RUSZNIKARNIA Grzegorz KRZYŻANIAK Grezgorz krzyżaniak 60-647 Poznań, ul. Urbanowska 28 lok. 3 60-707 Poznań, ul. Libelta 37, wielkopolskie usług rusznikarskich - wytwarzania broni myśliwskiej polegającego na zmianie kalibru luf - na zlecenie posiadaczy indywidualnych pozwoleń na broń - oraz wytwarzania istotnych części broni palnej: bojowej w postaci rewolwerów i pistoletów, myśliwskiej, gazowej, sportowej oraz pneumatycznej i gładkolufowej niezbędnych do jej napraw - w ramach usług rusznikarskich,
B-011/2003 2003-03-18 __________ TAKO-DRUK Spółka jawna Z.TARKA, T.KOPERWAS 02-758 Warszawa, ul. Śródziemnomorska 11 02-758 Warszawa, ul. Śródziemnomorska 11, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I ust. 1 i 5-7 i 10 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia , także wyrobami określonymi w WT II-XIV w pełnym zakresie, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi . Obrotu materiałami wybuchowymi,
B-012/2003 2003-03-18 5240102553 INTER ARK" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 03-414 Warszawa, Wileńska 33 03-144 Warszawa, Wileńska 33, mazowieckie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 6, ust. 8 oraz ust. 9 pkt 2-5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) tj. bronią palną: bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety), bronią pneumatyczną, bronią gładkolufową, istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej, miotaczami gazu, urządzeniami do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej i gazowej, innymi narzędziami i urządzeniami służącymi do obezwładniania celu: bronią cięciwową w postaci kusz, pałkami stosowanymi w siłach zbrojnych, formacjach uzbrojonych i ochronnych, urządzeniami do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, nożami wojskowymi, szturmowymi, spadochronowymi i dla nurków z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 oraz ust. 26 pkt 2 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia amunicją do broni palnej, nabojami sygnałowymi, oświetlającymi i alarmowymi oraz amunicją ślepą, z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 3 i 4 oraz WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia tj. hełmami wojskowymi i policyjnymi, ochraniaczami twarzy, kończyn i innych części ciała, pancerzami osobistymi, kamizelkami odłamkoodpornymi i kuloodpornymi, specjalnymi montażami karabinowymi, uchwytami oraz celownikami do broni. z magazynowaniem, obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granatniki, ust. 5 miotacze wody, wyrzutnie siatek obezwładniających, wyrzutnie pocisków specjalnych (gumowych, z tworzysz sztucznych, ogłuszających, olśniewających, łazawiących, śrutowych, proszkowych), wyrzutnie granatów lub materiałów pirotechnicznych, ust. 7, ust. 12 - 19, ust. 26 pkt 1, 3, 4, 5 oraz ust. 27 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia bez magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT X, WT XI ust. 1, 2, 3, WT XII ust. 1 i 2 oraz WT XIV ust. 2 - 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania,
B-013/2003 2003-03-18 7641421472 ŁOWIECKA BRAĆ" SKLEP MYŚLIWSKI SYLWIA RĘBARZ Sylwia RĘBARZ 64-800 Chodzież, ul. Notecka 27 60-544 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 117a / ul. Stefana Żeromskiego 2/2 / patrz lok. decyzja2 /, wielkopolskie obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 2 - 6 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) . Obrotu detalicznego rodzajami broni z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia . Obrotu detalicznego amunicją do w/w rodzajów broni oraz nabojami alarmowymi, sygnałowymi, oświetlającymi z magazynowaniem,
B-014/2003 2003-03-18 7640201403 HURT I DETAL ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE I MYŚLIWSKIE" Krzysztof Rębarz Krzysztof RĘBARZ 64-800 Chodzież, ul. Notecka 27 64-800 Chodzież, ul. Notecka 27 (magazyn podręczny i magazyn bazowy), warmińsko-mazurskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 5, ust. 6 6a, ust. 9 pkt 3-5 oraz ust. 10 - 11 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
B-015/2003 2003-03-20 2005-10-23 __________ AJA" Józef Aduło Józef Marek ADUŁO 66-200 Świebodzin, Osiedle Kopernika 73 66-200 Świebodzin, ul. Wiejska 4, lubuskie obrotu amunicją określoną w ust. 10 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.),
B-016/2003 2003-04-17 6310100816 OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-117 Gliwice, Toszecka 102 44-117 Gliwice, Toszecka 102, śląskie wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 1 - 2 oraz ust. 4 - 5 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu amunicją określoną w ust. 10, ust. 15 - 17, ust. 19 pkt 1 i 2, ust. 20 - 21, ust. 25 pkt 2, ust. 26 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 27 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia bez magazynowania, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II - WT III, WT IV ust. 3, WT V ust. 3, WT VII ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 10 -13, 15 i 16, WT VIII ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 7, WT XI ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3 pkt 1-3 lit. a i b oraz ust. 4, WT XII ust. 1-3, WT XIII ust. 1 i 2 oraz WT XIV ust. 1, 3, 7, 8 i 12 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT IV ust. 6, WT V ust. 8, WT VI ust. 1 i 3, WT VIII ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 5, 9 i 10, WT IX ust. 1 i 4, WT XI ust. 1 pkt 1, 2, 4, WT XII ust. 4, WT XIII oraz WT XIV ust. 6 pkt 1-2 i ust. 13 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
B-017/2003 2003-03-24 7240004159 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. 93-466 Łódź, ul. Dubois 119 93-466 Łódź, ul. Dubois 119, 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4, łódzkie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 2, ust. 11, ust. 13 oraz ust. 15 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) z magazynowaniem, wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w WT II oraz WT V - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem,
B-018/2003 2003-03-24 8172179064 FTH ANKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 39-331 Chorzelów, 244 39-331 Chorzelów, 244, podkarpackie "obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 4 oraz ust. 6 - 27 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania; obrotu amunicją określoną w ust. 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do ww. rozporządzenia z magazynowaniem; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT III, WT IV ust. 1 i 2, WT VII ust. 1 pkt 1, 11, 13 i 16, WT IX oraz WT XIV ust. 5, 6 i 10 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania; obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT II, WT V ust. 1 - 9, WT VI ust. 1 - 3, WT VII ust. 1 pkt 2 - 10 i 12, WT IX ust. 6 pkt 2 lit
B-019/2003 2003-03-24 5270000107 PROFUS MANAGEMENT MAREK PROFUS Marek Waldemar PROFUS 05-080 Izabelin, Hornówek ul. 3 Maja 55 01-622 Warszawa, ul. Elżbiety Drużbackiej 13, mazowieckie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) bez magazynowania, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w: WT I ust. 5 oraz WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia bez magazynowania, obrotu materiałami wybuchowymi bez magazynowania,
B-020/2003 2003-03-24 2012-05-11 __________ Sklep Myśliwski - Jan Marek Jetwiejew Jan Marek JETWIEJEW 18-400 Łomża, ul. Leśna 85 18-400 Łomża, ul. Kaktusowa 8, podlaskie obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 2 - 3, ust. 5 - 6, ust. 9 - 10 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.), obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XIV ust. 1 Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia,

Wybierz Strony

do góry