Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Eletroniczna Skrzynka Podawcza

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (adres skrytki ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP).
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: esp@mswia.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:00 – 15:00 do Kancelarii Głównej mieszczącej się w pokoju nr 40 przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie (wejście od ul. Rakowieckiej 2A) na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. ODS, ODT
  3. XLS
  4. CSV
  5. TXT
  6. GIF, TIF, BMP, JPG
  7. PDF
  8. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 30.04.2008
Data modyfikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry