Działalność lobbingowa

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Metryczka

Data publikacji 01.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry