Działalność lobbingowa

Informacja dotycząca prowadzenia w 2010 r. wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań lobbingowych w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące działalność w tym zakresie.

Wystąpienie  Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa, podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00058, w sprawie dotyczącej zastrzeżeń do projektu ustawy wyrażającej Prezydentowi RP zgodę na ratyfikację przez Polskę Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii , z drugiej strony.

Wystąpienie firmy Medien Service Sławomir Cieplicki, podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00044, w sprawie dotyczącej przygotowywanej emisji nowych dowodów osobistych w Polsce. Jednocześnie w swoim wystąpieniu firma Medien Serwis poinformowała, że będzie prowadziła działalności lobbingową na rzecz firmy Allami Nyomda Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry