Działalność lobbingowa

Informacja dotycząca prowadzenia w 2008 r. wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań lobbingowych w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące działalność w tym zakresie.

W 2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się jedno spotkanie z inicjatywy przedstawiciela firmy Central European Consulting Sp. z o.o. Goverment Relations wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową pod numerem 00008. Spotkanie, w którym uczestniczył Podskeretarz Stanu w MSWiA projektu ePUAP oraz przygotowywanej nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podczas spotkania przekazano przedstawicielowi firmy CEC Goverment Relations informacje o terminie publikacji projektu w BIP-ie oraz o założeniach planowanego projektu ePUAP 2. Jednakże nie próbował on wpłynąć ani na sposób prowadzenia prac legislacyjnych ani na realizację projektu. Nie poinformował również o podmiotach, na rzecz których prowadzi działalność lobbingową.

Poza powyższym spotkaniem w 2008 r. wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie były podejmowane i prowadzone działania lobbingowe w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową dzialalność w tym zakresie.

Metryczka

Data publikacji 06.07.2016
Data modyfikacji 06.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry