Działalność lobbingowa

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych/ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Metryczka

Data publikacji 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Froń
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry