Działalność lobbingowa

INFORMACJA
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji/Ministra Spraw Wewnętrznych w 2011 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.

Na podstawie ewidencji spraw lobbingowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, prowadzonej przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), a także zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. MSWiA Nr 6, poz. 22), uprzejmie informuję że w 2011 r. wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/Ministra Spraw Wewnętrznych nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Data modyfikacji 28.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrianna Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry