USTAWA BUDŻETOWA NA 2017 r. Wielkość wydatków budżetu państwa w częściach: 17 - Administracja publiczna, 42 - Sprawy wewnętrzne i 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry