Informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W II kwartale 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 1 (jedną) decyzję umarzającą, na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 27.07.2018
Data modyfikacji 27.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Nowakowski
Osoba modyfikująca informację:
Adam Nowakowski
do góry