Informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w IV kwartale 2017 r. nie były wydawane decyzje umarzające

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 5, art. 60 pkt 1 i 7, art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 55 i art. 67 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 - j.t., z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 05.02.2018
Data modyfikacji 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry