Informacja o umorzeniach

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W III kwartale 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 2 (dwie) decyzje umarzające, na łączną kwotę 88.002,38 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote 38/100).

W III kwartale 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 2 (dwie) decyzje umarzające, na łączną kwotę 88.002,38 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote 38/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 06.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry